Adatkezelési és cookie tájékoztató

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az üzemeltető tiszteletben tartja a www.peas.hu honlapot látogatók adatvédelemhez való jogát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed az üzemeltető által gyűjtött adatokra és arra, hogyan használja ezen adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról is tájékoztat, hogy mi a teendő, amennyiben megrendelő nem járul hozzá személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez vagy megosztásához (továbbításához) a honlap látogatása során.

2. A jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozat tartalmával és ennek ismeretében tudja megadni vagy visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.

II. SZEMÉLYES ADATOK

1. Az üzemeltető a személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kizárólag akkor kezeli, ha azokat önkéntesen rendelkezésre bocsátotta. Ha a kért személyes adatokat üzemeltető részére megadja, ezzel hozzájárul a megadott adatok kizárólag az Ön azonosítása és statisztikai adatfeldolgozása, az Önnel való kapcsolattartás (ideértve hírlevél küldését, üzemeltetővel összefüggő újdonságokról, termékekről, szolgáltatásokról való értesítést, megrendelések teljesítését) céljából történő kezeléséhez. Üzemeltető csak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célból feltétlenül szükséges személyes adatainak önkéntes megadását, és az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulását kéri. Üzemeltető személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célhoz szükséges mértékig és időtartamig kezeli.

2. Amennyiben Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy üzemeltető személyes adatait gyűjtse és kezelje, úgy kérjük, ne bocsásson üzemeltető rendelkezésére ilyen adatot. Amennyiben már üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatot és azt kívánja, hogy azokat a továbbiakban üzemeltető ne kezelje és törölje nyilvántartásából, úgy kérjük, írjon üzemeltetőnek az rg@ikron.hu e-mail címre.

3. Az Ön által üzemeltető részére rendelkezésre bocsátott információt más forrásból szerzett információval üzemeltető összekapcsolhatja, beleértve az olyan adatokat, amelyeket Ön más szervezeteknek juttatott (azzal, hogy azok megoszthatók, illetve továbbíthatók), illetve a nyilvános forrásból beszerezhető adatokat. Ezen információk abban segítik üzemeltetőt, hogy tökéletesebben tervezhesse a honlapot. Ezen cél érdekében az Ön által szolgáltatott adatokat üzemeltető közreműködőinek továbbíthatja, amely adatokat ezen személyek üzemeltető utasításainak megfelelően kezelik és védik. Amennyiben üzemeltető a személyes adatait a fentiektől eltérő harmadik személlyel osztaná meg, úgy üzemeltető ezt megelőzően kéri ehhez az Ön hozzájárulását és egyúttal biztosítja személyes adatainak üzemeltető nyilvántartásaiból való törlésének lehetőségét is.

III. KAPCSOLT HONLAPOK

1. A peas.hu. honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól, ezért kérjük, tanulmányozza át más honlapok adatvédelmi nyilatkozatait is. Üzemeltető ugyanis nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

IV. EGYÉB, SZEMÉLYHEZ NEM KÖTHETŐ ADATOK AUTOMATIKUS GYŰJTÉSE

1. Bizonyos esetekben egyéb, meghatározott személlyel nem összefüggésbe hozható adatok gyűjtésére is sor kerülhet. Ilyen adat például az Ön által használt böngésző, vagy az operációs rendszer típusa, annak a honlapnak a domain neve, ahonnan a jelen honlapra vagy hirdetésre kattintott. Ezeket az adatokat a látogatók igényeinek jobb megértése, így a szolgáltatásoknak és a jelen honlap hatékonyságának növelése céljából gyűjti üzemeltető.

V. A SZÁMÍTÓGÉP MEREVLEMEZÉN AUTOMATIKUSAN ELHELYEZHETŐ INFORMÁCIÓ

1. Amennyiben megtekinti a jelen honlapot vagy hirdetést, bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra számítógépén. Ilyen információ lehet például a “cookie” vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi üzemeltető számára, hogy az érdeklődésének és preferenciáinak megfelelően testre szabhassa honlapját. A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve, hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül a gépén.

2. Kérjük, szíveskedjen böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhat a jelen honlap teljes körű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítania valamilyen biztonsági beállítást ahhoz, hogy az üzemeltető honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

Weboldalunkon a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket (cookie) használunk. Az oldal (mint más weboldalak is) folyamatosan adatot gyűjt sütik segítségével a látogatóiról. Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ. A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Honlapunkon jelenleg Google Analytics, Google Adwords, Facebook, sütiket használunk.

VI.       A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. Üzemeltető biztonságosan kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. Üzemeltető a technika állása szerint elvárható módon védi a személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Amennyiben személyes adatot bocsátott az üzemeltető rendelkezésére, úgy ezen adatokat üzemeltető olyan szervereken tárolja, amelyet üzemeltető megkísérelt megvédeni jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól. Üzemeltető nem felel azért, ha hackerek jogellenes eszközök igénybevételével jogosulatlanul hozzáférnek az adatokhoz. Adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen honlapra juttatott adatot Magyarországon kívül is lehet tárolni.

VII.  KAPCSOLATFELVÉTEL

1. Amennyiben személyes adatot bocsátott rendelkezésünkre a peas.hu honlapon keresztül, és ezen személyes adatok üzemeltető nyilvántartásaiból való törlését kívánja, úgy kérjük, a következő e-mail címre írjon levelet: info@ikron.hu

VIII.  JOGORVOSLAT

1. Személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

    ● tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

    ● kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését;

    ● követelheti az adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2. Amennyiben úgy véli, hogy az üzemeltető megsértette a jelen adatvédelmi nyilatkozatban, illetve az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat, akkor ez utóbbi törvény 22. §-a alapján bírósághoz fordulhat.

3. Amennyiben bármilyen kérdése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, kérdéseit az info@ikron.hu e-mail címre küldheti el.

VISSZA A FŐOLDALRA