Kata-hatás céges szemmel - Nehezítések után adókönnyítések?

A kata szabályok hirtelen, év közbeni módosítása szinte valamennyi eddigi kisadózóra és azok céges partnereire is hatással van. Amellett, hogy július közepe - a törvény megjelenése - óta valószínűleg rengetegen bújják az új adónemekkel kapcsolatos lehetőségeket, végre érkezett néhány kedvező adóváltoztatás is, ami egy szűkebb kört érint: ekhós foglalkoztatókat, katás bt.-ket, exportőr cégeket.

 

Egyszerűsített közteherviselés hozzájárulás (ekho) változása

A most megjelent rendelet alapján a kormány 13%-kal csökkentette az ekho mértékét azzal, hogy a kifizetői ekhót megszüntette, így szeptember 1-től csak 15% lesz a fizetendő ekho mértéke. Kifizetői és vállalkozói oldalról is fontos azonban, hogy tisztában legyünk az ekhóba tartozó tevékenységek körével és az adónem egyéb feltételeivel. Az ekho adóformát olyan magánszemélyek választhatják, akik meghatározott területen végzik tevékenységüket elsősorban a média, művészet, kultúra- és sport területén (pl. írók, újságírók, előadók, művészek, médiában segédkező szakemberek…). A másik fontos feltétel, hogy ekhózni csak valamilyen „normál” munkaviszony mellett lehet, tehát a fenti tevékenységi körben dolgozóknak rendelkezniük kell olyan jövedelemmel, ami után az általános szabályok szerint fizetik a közterheket (pl. munkaviszonyból, megbízási vagy vállalkozói jogviszonyból stb). Az ekho csak meghatározott nagyságú bevételre, évi 60 millió forintig alkalmazható. Mivel az érintettek ekhós jövedelme ugyanúgy szerepel a NAV bevallási tervezetében, mint a munkaviszonyból származó jövedelem, az ekhósoknak nincs komolyabb adminisztratív teendőjük - ezt a terhet az adatot szolgáltató kifizetők viselik.

 

Katás cégek könyvvizsgálati kötelezettsége

A fent említett rendelet eltörli a könyvvizsgálati kötelezettséget a katás cégek esetében. A közkereseti társaságok, a betéti társaságok, az egyéni cégek és az ügyvédi irodák a kata megszűnésével átkerülnek a számviteli törvény hatálya alá, viszont az érintettek ezúttal mentesülnek a nyitómérlegük könyvvizsgáltatási kötelezettsége alól. Ezzel könnyebbé válik az adminisztráció és a könyvvizsgálati költség is megspórolható -áll a Pénzügyminisztérium közleményében.

 

 Katás bt. beltagjának státusza

Az új kormányrendelet a katás cégek korlátlanul felelős tagját, jellemzően a betéti társaságok beltagját is kedvezően érinti. A katás cégnek nem kell megvárni az egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését, mivel az egyszerűsített végelszámolás bejelentésének napjától a beltag nyilvántartásba vehető egyéni vállalkozóként. Az eddigi kisadózó betéti társaság beltagja akár már a rendelet kihirdetését követően átalányadózó ev. lehet.

A betéti társaságok és a közkereseti társaságok egyértelműen kikerülnek a kata hatálya alól, és a tao (társasági adó) vagy kiva (kisvállalati adó) alá kell bejelentkezniük.

Társasági adó pénzneme

Újabb könnyítés, hogy a társasági adó mostantól euróban vagy amerikai dollárban is megfizethető. Ez jellemzően azoknak az exportőr cégeknek segít, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. Ha ezt az adófizetési módot választja a cég, akkor csupán előzetesen be kell jelenti az adóhivatalnak, a bejelentés már a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében is megtehető.


IKRON FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 62 552 465