Vajon minden NAV-vizsgálattól meg kell ijedni?


Bár elmondható, hogy az adóhatósági vizsgálatok – kellő konstruktivitás és kooperáció esetén – a legtöbbször szankció vagy bírság nélkül végződnek, mégis legtöbbünkben egy NAV-vizsgálatról szóló értesítés gyakran félelmet kelt. Az alapszabály így szól tehát: Nem megijedni kell, hanem együttműködni!

A 2018-as év változásai

Az adózás szabályaiban, illetve az adóhatósági eljárás előírásaiban szignifikáns változtatások mentek végbe 2018-ban, így a korábbi 7 féle típusú NAV auditok száma 2-re csökkent. Mára a nyitott adómegállapítási ciklusokban a jogkövetési vizsgálat és az adóellenőrzés maradt meg.

Az adóellenőrzés az elmúlt időszak adómegállapítási, adatbejelentési és bevallási kötelezettségeit vizsgálja és egy lezárt időszakot eredményez. A kivizsgált időszakot utólag már nem lehet önellenőrzéssel módosítani.

A jogkövetési vizsgálat az egyéb kötelezettségek teljesítését vonja górcső alá. Ebben az esetben az adózó még utólag eleget tehet az előírásoknak, azonban súlyos kihágások esetén adóellenőrzés is kialakulhat belőle.

A vizsgálatok mennyiségi változásai

2022-ben a tervek szerint jogkövetési vizsgálat alá vont adózók főként azok az adóalanyok, akiknél valamilyen személyi változás történt, akik alvó státuszból újraindították vállalkozásukat, illetve azok, akik elmulasztották az áfabevallásuk benyújtását vagy nullás áfabevallással rendelkeznek az előző évre. Változatlan módon az online számlázó programok adatszolgáltatási kötelezettségét és az online pénztárgépek adatait kiemelten ellenőrzik.

Az adóellenőrzések száma 2017 óta éves szinten a felére csökkent, de a jogkövetési vizsgálatok mennyiségében nem figyelhető meg jelentős változás. 2017-ben az összes vizsgálat száma átlépte a 180 000 esetet, amely 2021-re megközelítőleg 151 000-re redukálódott, azonban az auditok 93 százalékában csak jogkövetési vizsgálatra került sor.

A vizsgálatok célja

Az enyhébb vizsgálatok nagy számából jól látszik, hogy az adóhatóság célja inkább az adófizetők kooperatív úton történő meggyőzése az adók befizetésére, mint a retorziókkal való megfélemlítés.

A jogkövetési vizsgálatok nagy számának egyszerű a magyarázata: A hatóság ilyen esetekben gyorsan és gazdaságosan juthat olyan információkhoz a vizsgált adóalanyokról, amelyek alapján utólagos adófizetést, bírságot, adóellenőrzést vagy büntetőeljárást rendelhet el.

Azonban ez a procedúra esélyt ad az adózónak, hogy az együttműködés során fényt derítsen az elkövetett mulasztásokra és szabálytalanságokra és szankciók nélkül javíthassa is ezeket. Ugyanis a jogkövetési eljárás következményeként a NAV nem tehet adónemet érintő megállapítást és nem szabhatja meg az adókülönbözetet, csak jegyzőkönyvezheti az esetleges mulasztásokat. Ezek a hiányosságok az eljárás alatt vagy azt követően önellenőrzéssel korrigálhatók.

Látnunk kell, hogy az adóhatóságnak nem érdeke, hogy mindenképpen adóellenőrzési eljárást folytasson le, azonban ne felejtsük el, hogy a jogkövetési vizsgálat ezt is eredményezheti. Egy auditban való részvétel esetén érdemes szakemberhez fordulnunk, aki tájékoztat minket arról, hogy a hatóság milyen információkat és beszámolókat kérhet tőlünk, illetve, hogy ezeket milyen formában kell rendelkezésre bocsátanunk az adóellenőrzési eljárás elkerülésének érdekében.

 

A PEAS Vállalatirányítási Rendszer segít dokumentumai rendszerezett tárolásában és pénzügyei átlátható kezelésében. Így egy esetleges ellenőrzés során a kiállított számlák, a kapcsolódó analitikák és hozzá tartozó dokumentumok mind egy helyen megtalálhatók.


IKRON FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 62 552 465