GINOP-1.2.12-21 ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZAT

Vállalatirányítási rendszer pályázati támogatással?
A GINOP-1.2.12-21 élelmiszeripari pályázat keretében lehetséges!

Frissítve: 2021.02.19.: A pályázatok beadása 2021. február 23. (kedd) 16:00 órától átmenetileg szünetel

A GINOP-1.2.12-21 "Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása" c. felhívás az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban működő hazai középvállalatok beruházásaira ad lehetőséget.

A pályázat célja:

Komplex beruházások feltételesen visszatérítendő támogatása révén biztosítani az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.


Támogatási kérelem benyújtása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 30. 12:00-ig lehetséges. A pályázatokat beérkezési sorrendben bírálják el.


Kik pályázhatnak a támogatásra?

-középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevételét,
c) amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti, cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett főtevékenységgel rendelkeznek, és a projekt fejlesztendő tevékenysége is a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységre irányul,
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
e) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

-Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
124 Agrárgazdasági szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
228 Egyéni cég
732 Közös vállalat

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Milyen tevékenységek támogathatók?

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ:
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.


ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, DE ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érhetik el).
d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

Támogatás összege, mértéke:

Az igényelhető feltételesen visszatérítendő támogatás összege minimum 30 millió maximum 500 millió forint.
A támogatás %-os mértéke és maximális összege függ a pályázó működési területétől és a támogatott tevékenységek típusától.
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 45%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 35%.
d) a Közép-Magyarország régióban 25-30%.
ELŐLEG: Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.
ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie: a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrás


A projektmegvalósítás időszaka:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirathatályba lépését követően legfeljebb 18hónap állrendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022.december 31. a két időpont közül a korábbi az irányadó.
Az információs technológia-fejlesztés, immateriális javak, szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások a pályázat keretében elszámolható tevékenységek. Bővítse pályázatát és támogatott tevékenységeit vállalatirányítási rendszer bevezetésével. Az IKRON Kft. közel 20 éve fejleszt vállalatirányítási rendszereket és számos sikeres projektet valósított meg pályázó partnereivel a Széchenyi 2020 fejlesztési időszakban. Az általa fejlesztett PEAS Vállalatirányítási Rendszer, mint infokommunikációs fejlesztést támogató ERP szoftver megfelel valamennyi pályázati feltételnek.
Forrás és pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1212-21

Pályázzon velünk a PEAS Vállalatirányítási Rendszer bevezetésére!


IKRON FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 62 552 465
DÍJMENTES IGÉNYFELMÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS

Vállalatirányítási rendszer
pályázati támogatással

Kérjen személyre szabott ajánlatot, és legyen Ön is elégedett PEAS-felhasználó! Mi segítünk a pályázati dokumentáció összeállításában és a projekt megvalósításában is!

    Mely PEAS modulok érdeklik?BeszerzésCikk-kezelőDokumentumkezelőÉrtékesítésEszközkezelőFeladatkezelőGyártásHázipénztárHRKommunikációKontrollingCashflowPartnerkezelőPénzügy-SzámlázóProjektkezelőRaktárkezelőSzervizKereskedelmi funkciókPluginek

    Honnan hallott a PEAS ERP-ről?
    Google keresőHonlapFacebookLinkedinHírlevélAjánlásYouTubeEgyéb

    Elfogadom az Adatkezelési tájékoztató feltételeit és hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez kapcsolatfelvétel céljából.