GINOP-1.2.13-20 EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAGGYÁRTÓK PÁLYÁZATA

Vállalatirányítási rendszer pályázattal?
Most a GINOP-1.2.13-20 keretében is lehetséges!

Hamarosan benyújtható "Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása" című pályázat!

A pályázat célja:

A pályázaton a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átesett, egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások kaphatnak 20-400 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatást technológiaváltásra, kapacitásbővítésre.


Támogatási kérelem benyújtása:

Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be 2021. február 1-ig.
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 11. 12:00-ig lehetséges.

Kik pályázhatnak a támogatásra?

- mikro- és kisvállalkozások, amelyek
az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 és GINOP-1.2.11-20 kódszámú felhívásokra
rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben minimum 3 fő volt
a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt;
cégkivonatuk alapján rendelkeznek a felhívásban meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is;
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek

Milyen tevékenységek támogathatók?

A Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók:

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve azautomatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.


ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
A Felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatóak:
b) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a)
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés(a projekt összköltségének legfeljebb 60%-a)
d) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-a)
e) Minőség-, környezet-és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a)
f) Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-a)

Támogatás összege, mértéke:

A Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 400.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, - régiónként és a vállalkozásmérettől függően - eltérő inenzitású (35-50%)
ELŐLEG: A kötelező előleg mértéke mikro-, kis-és középvállalkozások esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 400 millió Ft.
ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie


A projektmegvalósítás időszaka:

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. december 31. - a két időpont közül a korábbi az irányadó.
Az információs technológia-fejlesztés, infokommunikációs szoftverek beszerzése a pályázat keretében elszámolható tevékenységek. Bővítse pályázatát és támogatott tevékenységeit vállalatirányítási rendszer bevezetésével! Az IKRON Kft. közel 20 éve fejleszt vállalatirányítási rendszereket és számos sikeres projektet valósított meg pályázó partnereivel a Széchenyi 2020 fejlesztési időszakban. Az általa fejlesztett PEAS Vállalatirányítási Rendszer, mint ERP szoftver megfelel valamennyi pályázati feltételnek, támogatja a gyártás, raktározás folyamatát is.
Forrás és pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1213-20

Pályázzon velünk a PEAS Vállalatirányítási Rendszer bevezetésére!


IKRON FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 62 552 465
DÍJMENTES IGÉNYFELMÉRÉS

Vállalatirányítási rendszer
pályázati támogatással

Kérjen személyre szabott ajánlatot, és legyen Ön is elégedett PEAS-felhasználó! Mi segítünk a pályázati dokumentáció összeállításában és a projekt megvalósításában is!

    Mely PEAS modulok érdeklik?BeszerzésCikk-kezelőDokumentumkezelőÉrtékesítésEszközkezelőFeladatkezelőGyártásHázipénztárHRKommunikációKontrollingCashflowPartnerkezelőPénzügy-SzámlázóProjektkezelőRaktárkezelőSzervizKereskedelmi funkciókPluginek

    Honnan hallott a PEAS ERP-ről?
    Google keresőHonlapFacebookLinkedinHírlevélAjánlásYouTubeEgyéb

    Elfogadom az Adatkezelési tájékoztató feltételeit és hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez kapcsolatfelvétel céljából.