GINOP-1.2.15-21 EGÉSZSÉGIPARI PÁLYÁZAT


Vállalatirányítási rendszer pályázattal? 

Most a GINOP-1.2.15-21 keretében is lehetséges!

Benyújtható a "Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása" című pályázat.

A pályázat célja:

A felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.


Támogatási kérelem benyújtása:

Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez nyújthatók be 2021. március 10-től 2021. március 24-ig.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021.04.15. 9:00-tól 2021.05.21. 10:00-ig lehetséges.*

*FRISSÍTÉS: A benyújtási határidő módosult! Kérjük, az aktuális információkért kövesse figyelemmel a pályázat hivatalos weboldalát .

Kik pályázhatnak a támogatásra?

- mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek
rendelkeznek legalább két teljes (365 napot jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.


Milyen tevékenységek támogathatók?

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.


ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, DE ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

c) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érhetik el). 


d) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében új építés vagy bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el).


e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 50 millió Ft).


f) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 20 millió Ft). 


Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 70%-át.


Támogatás összege, mértéke:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke:


a) A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80%-a. 


b) Regionális beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték. 


c) Képzési támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, amely középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető, de nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét. 


d) Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét. 

ELŐLEG: Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis-és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 2000millió Ft
ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.


A projektmegvalósítás időszaka:

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt megvalósítása esetén a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az alábbiak szerint alakul:

a) a projekt megkezdése nem lehet korábbi, mint 2021. január 4., 

b) a projekt fizikai befejezésére legfeljebb az Irányító Hatóság vezetője által meghozott támogatási döntés napjától számított hat hónap áll rendelkezésre, de a legkésőbbi fizikai befejezési határidő 2021. december 31., a két időpont közül a korábbi az irányadó. 


A felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari projekt megvalósítása esetén a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Az információs technológia-fejlesztés, immateriális javak, szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások a pályázat keretében elszámolható tevékenységek. Bővítse pályázatát és támogatott tevékenységeit vállalatirányítási rendszer bevezetésével. Az IKRON Kft. közel 20 éve fejleszt vállalatirányítási rendszereket és számos sikeres projektet valósított meg pályázó partnereivel a Széchenyi 2020 fejlesztési időszakban. Az általa fejlesztett PEAS Vállalatirányítási Rendszer megfelel valamennyi pályázati feltételnek, a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített ERP szoftver.
Részletek és aktuális pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1215-21

Pályázzon velünk a PEAS Vállalatirányítási Rendszer bevezetésére!


IKRON FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 62 552 465
DÍJMENTES IGÉNYFELMÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS

Vállalatirányítási rendszer
pályázati támogatással

Kérjen személyre szabott ajánlatot, és legyen Ön is elégedett PEAS-felhasználó! Mi segítünk a pályázati dokumentáció összeállításában és a projekt megvalósításában is!

    Mely PEAS modulok érdeklik?BeszerzésCikk-kezelőDokumentumkezelőÉrtékesítésEszközkezelőFeladatkezelőGyártásHázipénztárHRKommunikációKontrollingCashflowPartnerkezelőPénzügy-SzámlázóProjektkezelőRaktárkezelőSzervizKereskedelmi funkciókPluginek

    Honnan hallott a PEAS ERP-ről?
    Google keresőHonlapFacebookLinkedinHírlevélAjánlásYouTubeEgyéb

    Elfogadom az Adatkezelési tájékoztató feltételeit és hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez kapcsolatfelvétel céljából.