VEKOP-1.2.7-20 DIVAT- ÉS DIZÁJNIPARI KKV-PÁLYÁZAT

Vállalatirányítási rendszer pályázattal?
A VEKOP-1.2.7-20 Divat- és dizájnipari KKV-pályázattal is lehetséges!

Már benyújthatók a támogatási kérelmek a "Divat és dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" című pályázatra.

A pályázat célja:

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése. Az ágazatban rejlő potenciál, valamint a jövőbeli bővülés lehetőségének megtartása miatt fontos a versenyképes hazai kapacitások megőrzése, és ezzel egyidejűleg a válságban keletkező, ugyanakkor beruházást igénylő lehetőségek minél gyorsabb kihasználása.


Támogatási kérelem benyújtása:

A pályázatok benyújtása 2021. március 1. 9:00-tól 2021. április 15. 12:00-ig lehetséges elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.


Kik pályázhatnak a támogatásra?

- mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek
rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben minimum 1 fő volt
fejlesztendő tevékenysége a felhívásban meghatározott TEÁOR szerinti feldolgozóipari tevékenységekre irányul
egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezetővállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek
a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek köztartozásmentes adózói adatbázisban
az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek

Kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.


Milyen tevékenységek támogathatók?

Kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében szereplő VTSZ lista szerint.


ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, DE ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a)
b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen:bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a)
c) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
d) Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a)
e) Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő szolgáltatóktól (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-a)
f) Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató
g) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-a)
h) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás esetén, az összköltségének legfeljebb 15%-a)
i) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek(kizárólag Bérköltség-támogatás esetén, max. 0,5%)
j) Ingatlan bérlés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a)

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 70%-át.


Támogatás összege, mértéke:

A felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.A felhívás 4.4.2.4 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.
ELŐLEG: Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis-és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 100 millió Ft.
ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.


A projektmegvalósítás időszaka:

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt megvalósítása esetén a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az alábbiak szerint alakul:


a) a projekt megkezdése nem lehet korábbi, mint 2021. január 4., 


b) a projekt fizikai befejezésére legfeljebb az Irányító Hatóság vezetője által meghozott támogatási döntés napjától számított hat hónap áll rendelkezésre, de a legkésőbbi fizikai befejezési határidő 2021. december 31., a két időpont közül a korábbi az irányadó.

A felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari projekt megvalósítása esetén a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.


Az információs technológia-fejlesztés, immateriális javak, szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások a pályázat keretében elszámolható tevékenységek. Bővítse pályázatát és támogatott tevékenységeit vállalatirányítási rendszer bevezetésével. Az IKRON Kft. közel 20 éve fejleszt vállalatirányítási rendszereket és számos sikeres projektet valósított meg pályázó partnereivel a Széchenyi 2020 fejlesztési időszakban. Az általa fejlesztett PEAS Vállalatirányítási Rendszer megfelel valamennyi pályázati feltételnek, a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített ERP szoftver.
Forrás és aktuális pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-127-20

Pályázzon velünk a PEAS Vállalatirányítási Rendszer bevezetésére!


IKRON FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 62 552 465
DÍJMENTES IGÉNYFELMÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS

Vállalatirányítási rendszer
pályázati támogatással

Kérjen személyre szabott ajánlatot, és legyen Ön is elégedett PEAS-felhasználó! Mi segítünk a pályázati dokumentáció összeállításában és a projekt megvalósításában is!

    Mely PEAS modulok érdeklik?BeszerzésCikk-kezelőDokumentumkezelőÉrtékesítésEszközkezelőFeladatkezelőGyártásHázipénztárHRKommunikációKontrollingCashflowPartnerkezelőPénzügy-SzámlázóProjektkezelőRaktárkezelőSzervizKereskedelmi funkciókPluginek

    Honnan hallott a PEAS ERP-ről?
    Google keresőHonlapFacebookLinkedinHírlevélAjánlásYouTubeEgyéb

    Elfogadom az Adatkezelési tájékoztató feltételeit és hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez kapcsolatfelvétel céljából.