VEKOP-1.2.8-20 EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAG KIVÁLTÁSÁT TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT

Vállalatirányítási rendszer pályázattal?
A VEKOP-1.2.8-20 egyszer használatos műanyagok kiváltását támogató pályázattal is lehetséges!

Már benyújthatók a támogatási kérelmek "Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása" című pályázatra.

A pályázat célja:

A Felhívás célja egyrészt az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintett, másrészt az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó, továbbá a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot vesztett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása. Cél az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a támogatása.


Támogatási kérelem benyújtása:

A pályázatok benyújtása 2021. február 22. 9:00-tól 2021. április 15. 12:00-ig lehetséges elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

Az előminősítésre a znb.ifka.hu oldalon lehet regisztrálni.


Kik pályázhatnak a támogatásra?

- mikro-, kis-, és középvállalkozások
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel; 

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év NAV-nak kötelezően megküldendő bevallásalapján minimum 1 fő volt; 

c) amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul; 

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei. 

e) amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az előminősítésre a https://divatdesignpalyazat.ifka.hu/ oldalon lehet regisztrálni. 


Kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.


Milyen tevékenységek támogathatók?

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében szereplő VTSZ lista szerint.


ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, DE ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el). 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). 

c) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el) 

d) Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

e) Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás, tanácsadás esetén előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. w) pontjában részletezett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el) 

f) Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató 

g) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-át érheti el) 

h) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el). 

i) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség- támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el). 

j) Ingatlan bérlés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.)

Támogatás összege, mértéke:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.


A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a. A visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá. Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19- járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

ELŐLEG: Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis-és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 400 millió Ft.
ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.


A projektmegvalósítás időszaka:

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető akkor, ha a projektet legkorábban 2020. július 1-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek. A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi 2020. július 1. napnál. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.


Az információs technológia-fejlesztés, immateriális javak, szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások a pályázat keretében elszámolható tevékenységek. Bővítse pályázatát és támogatott tevékenységeit vállalatirányítási rendszer bevezetésével. Az IKRON Kft. közel 20 éve fejleszt vállalatirányítási rendszereket és számos sikeres projektet valósított meg pályázó partnereivel a Széchenyi 2020 fejlesztési időszakban. Az általa fejlesztett PEAS Vállalatirányítási Rendszer megfelel valamennyi pályázati feltételnek, a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített ERP szoftver.
Forrás és aktuális pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-128-20

Pályázzon velünk a PEAS Vállalatirányítási Rendszer bevezetésére!


IKRON FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 62 552 465
DÍJMENTES IGÉNYFELMÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS

Vállalatirányítási rendszer
pályázati támogatással

Kérjen személyre szabott ajánlatot, és legyen Ön is elégedett PEAS-felhasználó! Mi segítünk a pályázati dokumentáció összeállításában és a projekt megvalósításában is!

    Mely PEAS modulok érdeklik?BeszerzésCikk-kezelőDokumentumkezelőÉrtékesítésEszközkezelőFeladatkezelőGyártásHázipénztárHRKommunikációKontrollingCashflowPartnerkezelőPénzügy-SzámlázóProjektkezelőRaktárkezelőSzervizKereskedelmi funkciókPluginek

    Honnan hallott a PEAS ERP-ről?
    Google keresőHonlapFacebookLinkedinHírlevélAjánlásYouTubeEgyéb

    Elfogadom az Adatkezelési tájékoztató feltételeit és hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez kapcsolatfelvétel céljából.